Thăn Ngoại Bò Úc

– Thành Phần: Thăn Ngoại Bò Úc (100%).

– Xuất Xứ Nguyên Liệu Úc.

– Khối Lượng Tịnh: 200g/khay.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.