Thịt Cổ Bò Mỹ

– Thành Phần: Thịt Cổ Bò Mỹ (100%).

– Xuất Xứ Nguyên Liệu Mỹ.

– Khối Lượng Tịnh: 350g/khay.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.