Thịt Bò Meltique Đặc Biệt – Steak

– Thành Phần: Thịt Bò Meltique Steak.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.