Thịt Bò Meltique Đặc Biệt – Cắt Lát

– Thành Phần: Thịt Bò Meltique Cắt Lát.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.