Thịt Cổ Bò Mỹ Và Ba Rọi Bò Mỹ

– Thành Phần: Thịt Cổ Bò Mỹ 50% & Ba Rọi Bò Mỹ 50%.

– Xuất Xứ: Nguyên Liệu Mỹ.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.

– Khối Lượng Tịnh: 500g/khay.