Đầu Thăn Ngoại Bò Úc

– Thành Phần: Đầu Thăn Ngoại Bò Úc.

– Xuất Xứ Nguyên Liệu Úc.

– Khối Lượng Tịnh: 160g/khay.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.