Sườn Bò Mỹ Cắt Khoanh

– Thành Phần: Sườn Bò Mỹ.

– Xuất Xứ Nguyên Liệu Mỹ.

– Khối Lượng Tịnh: 350g/khay.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.