QA/QC Supervisor (Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Duy trì và cập nhật các tài liệu của Hệ thống chất lượng như: HACCP, FSSC và các thủ tục về an toàn thực phẩm, các thông tin về luật định. – Quản lý và lưu trữ các loại giấy tờ của phòng chất lượng như: Hồ sơ sản phẩm, […]

Production Admin (Admin Sản Xuất)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Xử lý giấy tờ, hồ sơ 2. Tạo và quản lý các mã hàng hóa 3. Làm báo cáo sản xuất, nhập báo cáo hàng nhập – xuất 4. Phối hợp với bộ phận thu mua hàng hoá và NCC 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quản lý […]