Đầu Thăn Ngoại Bò Úc

– Thành Phần: Đầu Thăn Ngoại Bò Úc 100%.

– Xuất Xứ Nguyên Liệu Úc.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.

– Khối Lượng Tịnh: 160g/khay.