Cheese Tart Sầu Riêng

Kem phô mai béo bùi cùng hương thơm đặc trưng từ sầu riêng tươi.

Danh mục: