Beefsteak Bò Mỹ

– Thành Phần: Thịt Bò 100%.

– Xuất Xứ Nguyên Liệu Mỹ.

– Khối Lượng Tịnh: 500g/khay.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.