Thịt Cổ Bò Mỹ Và Ba Rọi Bò Mỹ

– Thành Phần: Thịt Cổ Bò Mỹ 50%, Ba Rọi Bò Mỹ 50%.
– Xuất Xứ Nguyên Liệu Mỹ.
– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.
– Khối Lượng Tịnh: 500g/khay.