Bắp Bò Úc và Ba Rọi Bò Mỹ

– Thành Phần: Bắp Bò Úc (50%) Và Ba Rọi Bò Mỹ (50%).

– Xuất Xứ Nguyên Liệu Úc Và Mỹ.

– Khối Lượng Tịnh: 500g/khay.

– Ngày Sản Xuất: 12 tháng trước hạn sử dụng.